Links

GHOST DIVINGStichting opgericht in 2012 en gerund door technische duikers die zich sinds 2009 hebben gespecialiseerd in het verwijderen van verloren vistuig en ander zeeafval. De organisatie stond voorheen bekend als Ghost Fishing Foundation. Voor meer informatie over hun mooie werk volg deze link of klik op het logo.

HEALTHY SEAS

Stichting opgericht in 2013 om het fenomeen  spookvisserij aan te pakken dat verantwoordelijk is voor de onnodige dood van zeedieren. Vrijwillige duikers bergen visnetten, voorkomen dat zwerfvuil in de zeeën belandt door samen te werken met belanghebbende uit de visserij sector en vergroten het publieke bewustzijn.
De geborgen netten worden – samen met ander nylonafval – gerecycled tot gloednieuw ECONYL®-garen voor de mode- en interieurindustrie. Voor meer informatie over hun mooie werk volg deze link of klik op het logo.

STIMON

Stichting Maritiem Onderzoek Nederland is opgericht in 1985. Deze stichting zet zich in voor het behoud van het Nederlands erfgoed onderwater. Voor meer informatie volg deze link of klik op het logo.

Duik de Noordzee schoon

Stichting Duik de Noordzee schoon is opgericht in de jaren negentig. Stichting Duik de Noordzee schoon ruimt verloren visnetten op en zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en cultuurhistorisch erfgoed in de Noordzee. Jaarlijks organiseren zij één of meerdere expedities naar bijzondere gebieden in de Noordzee. Het onderzoek, de films en foto’s en andere resultaten van deze tochten worden gedeeld met het brede publiek. Zij hopen hiermee te bereiken dat er meer kennis van de Noordzee komt en dat de scheepswrakken beschermd worden tegen vernieling. Voor meer informatie over hun mooie werk volg deze link of klik op het logo.